Generalforsamling

 

 

Foreningen Minibyen Sæby indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 18. Juni 2020 kl. 17.00.

Generalforsamlingen afholdes i selskabslokalet, Havnebo 9, 9300 Sæby.

Dagsorden:

1   Velkomst ved næstformanden

2   Valg af dirigent

3   Valg af 2 stemmetællere

4   Bestyrelsens beretning 2019

5   Aflæggelse af regnskab 2019

6   Forelæggelse af aktivitetsplan og budget for 2020

7   Fastlæggelse af kontingent

8   Behandling af indkomne forslag

9   Valg af formand for 1 år

10 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

11 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år

12 Valg af revisor og revirsorsuppleant for 1 år

13 Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Ole K. Petersen (Ole.k.petersen@safmail.dk) i hænde senest den 10. juni 2020.

BESTYRELSEN

 

Opslået på hjemmesiden den 25. maj 2020.