Generalforsamling

Generalforsamling 2021

Foreningens vedtægter angiver at generalforsamling skal afholdes inden udgangen af marts måned.

Som situationen er nu (Corona) forventer vi ikke at kunne overholde dette.

Vi vender tilbage når vi har nyt.